top of page

תרומות

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור הוא עמותה ללא מטרות רווח. פעילותו נסמכת גם על תרומות. לעמותה אישור 46 לפקודת מס הכנסה

המזכה את התורמים ממס הכנסה לשנת התרומה.

כל תרומה, קטנה כגדולה, היא תמיכה נחוצה וברוכה להמשך פעילותו השוטפת של הארכיון, והיא מתקבלת בהכרת תודה.

 

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק דיסקונט (11), סניף רמת אשכול (109), חשבון מספר: 3814167

 

תרומה בהמחאה שלחו לכתובת:

ת"ד 24290, ירושלים, מיקוד: 9124201

 

אנא כתבו לנו לאימייל את שמכם המלא וכתובת למשלוח הקבלה ומילות תודה.


 

תודה מקרב לב על תרומתכם!

 

* בקרוב אפשר יהיה להעביר תשלום בביט או לשלם באמצעות כרטיס אשראי.

תיאטרון בובות
bottom of page