top of page

צוות עובדי הארכיון

רות רובין – מתנדבת

דמיטרי טופרמן

מיכל הלר – ספרנית

ד"ר לאה גילולה – מנהלת

רואה חשבון: משרד זיו האפט

מנהל חשבונות: ירמיה שמח

מנהלי הארכיון בעבר:

ישראל גור

רות בלומרט

נאוה כרמל

מלך זיו

בלה זייצ׳יק

לובה יונברג

* צילומי הצוות: דניאל חנוך

bottom of page