top of page

ספרים וכתבי עת

בארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור ספרייה עשירה ובה מחזות מקוריים ומתורגמים, ספרי עיון על תיאטרון ועל תולדותיו, כתבי עת ואלבומים.

הספרים ברובם כתובים עברית, אנגלית ויידיש. יש ספרים גם ברוסית, באיטלקית ובפולנית.

אולם קריאה מרווח עומד לרשות הקהל.

בימים אלה החל הארכיון בקטלוג ממוחשב של הספרייה.

בקרוב יעלה קישור לקטלוג המקוון.

בינתיים, צוות הארכיון עומד לרשותכם גם באימייל ובטלפון.

IMG_6868.jpg
IMG_8829.jpg
IMG_8829.jpg
bottom of page