top of page

מאוצרות הארכיון

IMG_6890.jpg

בארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור שמור עיזבונו הרבגוני ורחב ההיקף של נחום צמח, מייסד תיאטרון הבימה. בין מגוון המסמכים שמורים גם מסמכים מקוריים מן העבודה על הצגת הדגל של התיאטרון, הדיבוק (הצגת בכורה: 31 בינואר 1922), כמו התווים המקוריים של המלחין יואל אנגל, כתובים בכתב ידו בליווי הערות.

 

עיון בעיזבונו של צמח בתיאום מראש.

IMG_6807.jpg

בתערוכת הקבע של הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור מוצגת תוכנייה של ההצגה נשף פורים, מודפסת על מפית,

שהציגה להקת חובבי שפת עבר בביאליסטוק בשנת 1910.

נחום צמח לקח חלק בלהקת חובבי שפת עבר לפני יסוד תיאטרון הבימה. התוכנייה גם היא חלק מעיזבונו.

IMG_6987 copy.jpg

בארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור שמור עיזבונו העשיר של זלמן זילברצווייג (1972-1894), חוקר התיאטרון היידי ומחבר הלקסיקון של תיאטרון יידיש. האוסף רחב ההיקף מתעד את התיאטרון היידי בפולין, ברוסיה, באמריקה, בארגנטינה, באוסטרליה ובישראל, והוא כולל התכתבויות עם שחקנים ואנשי תיאטרון, צילומים, תוכניות של הצגות, ביקורות תיאטרון, תקצירי מחזות, ספרים וכתבי עת. כמו כן שמור בארכיון הגיליון השביעי של הלקסיקון שהודפס אך לא נכרך ולא פורסם.

פסל דיוקנו של זלמן זילברצווייג מוצג בארכיון.

עיון בעיזבונו של זלמן זילברצווייג בתיאום מראש.

IMG_8797.jpg
IMG_8779.jpg
bottom of page