top of page

כתבי עת

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור הוציא לאור שני כתבי עת: במה (2005-1959), במות ומסך (2013-2009).

בלשונית של כל אחד מכתבי העת תמצאו מידע על כתב העת, סריקה של הכריכות ותוכן העניינים של כל הגיליונות.

 

בקרוב יעלה קישור לחיפוש מאמרים בקטלוג.

Bamoth 10 - 2013 - cover.jpg
Bamah 162 - 2001 - cover.jpg
bottom of page