top of page

כרזות

בארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור אוסף כרזות גדול של הצגות מימי ראשית התיאטרון העברי ועד ימינו.

בקרוב אפשר יהיה לחפש כרזות בקטלוג המקוון.

בינתיים, צוות הארכיון עומד לרשותכם גם באימייל ובטלפון.

bottom of page