top of page

הצגות

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור שואף לתעד כל הצגה שהוצגה בארץ ישראל מראשית המאה העשרים, ובישראל עד ימינו, בתיאטרונים המרכזיים ובתיאטרוני השוליים, בעברית ובשפות אחרות. 

לכל הצגה תיק ובו מידע על אודותיה:

תוכנייה, תצלומים, כתבות וביקורות. לעתים אפשר למצוא בתיקים מידע נוסף, כגון מסמכים, ספרי בימוי, סקיצות של תפאורה או תלבושות וכיו"ב.

הארכיון החל בקטלוג ממוחשב של תיקי ההצגות.

בקרוב יעלה קישור לקטלוג המקוון.

בינתיים, צוות הארכיון עומד לרשותכם גם באימייל ובטלפון.

bottom of page