top of page

כתב העת ׳במות ומסך׳

במות ומסך נוצר כממשיכו של כתב העת במה והחל לצאת לאור בשנת 2009.

הוא שב אל חיק הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור לאחר הופעת שישה גיליונות.

העורכים היו דבורה גילולה (גיליונות 11-1), עמוס יובל (גיליונות 5-1) וליאורה הרציג (גיליונות 8-6).

לכתב העת במות ומסך 11 גיליונות והוא פסק לצאת לאור בשנת 2013.

לחצו על הקישור לחיפוש מאמרים בכתב העת במות ומסך.

bottom of page