top of page

כתב העת ׳במה׳

הגיליון הראשון של כתב העת במה יצא לאור בהוצאת "חוג הבימה" בשנת 1933, בעריכת ש' פרלמן.

גרשון חנוך החל בעריכת כתב העת בגיליונו השני והמשיך במלאכה חמש-עשרה שנה.

טובי הסופרים והחוקרים תרמו מאמרים פרי עטם לכתב העת. בשנת 1948, לאחר 53 גיליונות, פסק כתב העת לצאת לאור.

ישראל גור הקים את כתב העת לתחיה בשנת 1959.

דרור אורון, ישראל גור ויהודה האזרחי ערכו את שלושת הגיליונות הראשונים.

לאחר מותה של דרור אורון המשיך יהודה האזרחי לערוך לצדו של ישראל גור שני גיליונות נוספים.
החל מהגיליון השישי (1960) ועד יום מותו, בשנת 1982, נשא ישראל גור את מלאכת העריכה של במה על כתפיו.

 

עם המעבר של הארכיון והמוזיאון לתיאטרון אל משכנו באוניברסיטה העברית בירושלים בהר הצופים, עבר עמו גם כתב העת במה, שהארכיון הוסיף להוציאו לאור. ההסכם בין האוניברסיטה העברית לבין הארכיון הסדיר את עריכת כתב העת ומונו שתי עורכות:

רות בלומרט, מנהלת הארכיון, ודבורה גילולה, ראש החוג לתיאטרון באותם הימים.

 

עמוס יובל מונה לעורך עם עזיבתה של רות בלומרט בשנת 1995.

דבורה גילולה ועמוס יובל ערכו את במה עד להפסקת הופעתו של כתב העת בשנת 2005.

 

בשנת 2016 חידש מוטי סנדק את יציאתו לאור של כתב העת במה בחסות המכון לקידום תיאטרון יהודי.

 

לחצו על הקישור לחיפוש מאמרים בכתב העת במה.

bottom of page